i-tree CANOPY

Wat is i-Tree Canopy?

I-Tree Canopy is ontwikkeld om het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied te berekenen.

Hoe werkt het?

De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd. Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied. Tevens wordt aan de hand van de berekening duidelijk hoeveel procent potentieel beplantbare locaties er binnen het gebied aanwezig zijn. Indien gewenst kan een gebied worden onderverdeeld in sub gebieden, zoals bijvoorbeeld wijken of stadsdelen.

Rapportage

Pius Floris Boomverzorging vertaald de uitkomsten van het i-Tree Canopy onderzoek naar een eenvoudige rapportage die door de opdrachtgever gebruikt kan worden in de informatievoorziening richting burgers, politiek, beleidmakers en andere belanghebbenden.  

Wat zijn de resultaten?

  • Statistische nauwkeurigheid van de berekening van de bedekkingsgraad van boomkronen.
  • De bedekkingsgraad van overige vooraf gedefinieerde bedekkingstypen (bijvoorbeeld water, gazon, gebouwen).
  • Wijzigingen in de bedekkingsgraad in de loop van de tijd.

Wat zijn de toepassingen?

  • Bepaal hoeveel ruimte beschikbaar is voor nieuwe aanplant van bomen.
  • Vergelijk het bedekkingspercentage boomkronen met andere gebieden of gemeenten en maak zo een benchmark mogelijk.
  • Formuleer beleidsdoelstellingen ten aanzien van het gewenste percentage bedekkingsgraad van boomkronen.
  • Een iTree Canopy onderzoek vormt een goede basis voor een aanvullend i-Tree Eco onderzoek, waarbij de focus ligt op het inzichtelijk maken van de financiële baten van de bomen.   

Download productblad i-Tree Canopy

Veenendaal

Renswoude

Rhenen

Malmö

Manchester

Southampton

Edinburg

Cambridge

Birmingham

Exeter

Kopenhagen

Nottingham

Glasgow

Fleetwood

Almere

Almere (Stadsdeel Almere Stad)

Almere (Stadsdeel Almere Poort)

Almere (Stadsdeel Almere Buiten)

Almere (Stadsdeel Almere Haven)

Almere (Stadsdeel Almere Hout)

Almere (Stadsdeel Almere Pampus)

Nijmegen

Kaag en Braasem

Smallingerland

Leeuwarden

AA en Hunze

Deventer

Beringen

Ermelo

Noordenveld

Berkelland (Eibergen)

Veenendaal (Centrum)

Veenendaal (Noordoost)

Veenendaal (Noordwest)

Veenendaal (West)

Veenendaal (Zuidoost)

Veenendaal (Zuidwest)

Næstved

Sittard - Geleen