i-tree

Wat is i-Tree?

i-Tree is een softwarepakket dat is ontwikkeld door de USDA Forest Service met verschillende partners. De software maakt de structuur, functie en financiële baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Binnen het softwarepakket zijn er verschillende modules beschikbaar waaronder i-Tree Canopy en i-Tree Eco.

i-Tree Canopy

I-Tree Canopy is ontwikkeld om het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied te berekenen. De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd. Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied. Tevens wordt aan de hand van de berekening duidelijk hoeveel procent potentieel beplantbare locaties er binnen het gebied aanwezig zijn. Indien gewenst kan een gebied worden onderverdeeld in sub gebieden, zoals bijvoorbeeld wijken of stadsdelen.

i-Tree Eco

Het softwareprogramma i-Tree maakt de financiële baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. I-Tree berekent onder andere hoeveel CO2-opname, fijnstofbinding en hemelwaterregulering er door groen plaatsvindt. I-Tree kan de waarden van bomen op deze baten omzetten naar euro’s. Hiermee helpt i-Tree beleidsmakers en boombeheerders bij boom gerelateerde vraagstukken. Bij de actie TreeTag maken wij gebruik van i-Tree Eco. 

Meer informatie over i-Tree